Апликација

Микроскопот е важен оптички инструмент, кој е широко користен во науката за животот, индустријата, производството, научните истражувања, медицинската лабораторија и образованието.
BestScope може да обезбеди решенија во различни области според вашите потреби.

индустрија и производство

Образование

Микроскопот има важна улога во образовниот систем.Додека учениците ја набљудуваат микроструктурата, таа исто така обезбедува можности за практична пракса, што ефективно им помага на наставниците да го подобрат квалитетот на наставата.
Важни фактори при изборот на наставен микроскоп:
1. Микроскоп оптички систем, добар оптички систем за да се обезбеди висококвалитетно сликање;
2. Зголемувањето на микроскопот, микроскопот со мало зголемување е погоден за набљудување на инсекти, растенија, карпи, метали и други материјали, микроскопот со големо зголемување е погоден за набљудување бактерии, клетки, ткиво и други биолошки примероци;
3. Преносливост, издржливост и леснотија на работа на микроскопот;
4. Споделувањето на слики со микроскоп, микроскопот со повеќе глави може да им овозможи на повеќе студенти да набљудуваат во исто време, а новата генерација на безжичен микроскоп може да ја подобри ефикасноста, да заштеди време и да ги намали трошоците.