Споредбен микроскоп

  • Споредбен микроскоп BSC-200

    Споредбен микроскоп BSC-200

    Споредбениот микроскоп BSC-200 може да набљудува два објекти со пар окулар истовремено.Користејќи методи на теренско сечење, спојување и преклопување, два (или повеќе) објекти може да се споредат заедно.BSC-200 има јасна слика, висока резолуција и може прецизно да идентификува мали разлики помеѓу објектите.Во основа се користи во форензичката наука, полициските училишта и сродните одделенија.

  • Споредбен микроскоп BSC-300

    Споредбен микроскоп BSC-300

    Споредбениот микроскоп BSC-300 може да набљудува два објекти со пар окулар истовремено.Користејќи методи на теренско сечење, спојување и преклопување, два (или повеќе два) објекти може да се споредат заедно.BSC-300 има јасна слика, висока резолуција и може прецизно да идентификува мали разлики помеѓу објектите.BSC-300 има одлични оптички перформанси и целосна компаративна функција, погоден е за различни споредбени барања, така што има многу широк опсег на апликации.Во основа се користи во форензичката наука, полициските училишта и сродните одделенија.